Om mig

Min historie og mit virke


Jeg kom til verden i Kolding i 1952. Mine forældre var københavnere, henholdsvis sygeplejerske og tandlæge. De var flyttet til den smukke jyske by ved fjorden for at give deres børn en privilegeret opvækst ved skov og strand. Her voksede jeg op sammen med to søstre og en bror.


Jeg er uddannet historiker og antropolog fra Århus Universitet i 1978. Der er to spor i min 40-årige karriere, et forsknings- og et ledelsesspor. Det første på 25, det andet på ca. 15 år. I dag arbejder jeg som selvstændig.


Min forskning startede på Århus Universitet og fortsatte på Danmarks Lærerhøjskole, Københavns Universitet, Det Kgl. Bibliotek, Danmarks Humanistiske Forskningscenter og Rigsarkivet. Emnerne har været mange fra arbejder- og bondekvindernes historie i det 19. og 20. århundrede over uddannelses- og dannelseshistorie i samme tid, til teorier om køn i fortid og nutid.


Ind i mellem har jeg skrevet og udgivet historisk-dokumentariske biografier om fremtrædende skole-, kultur- og politiske personligheder, hvilket også har ført til flere års forskning i den historiske biografis historie, køn, metoder, etik og fortælletyper. På det felt har jeg udgivet flere værker på dansk, engelsk, spansk og finsk.


Fra 2018 har jeg sat et nyt fokus, nemlig på magtens modstand mod kvinder på ledende poster i politik, videnskab, kultur, medier, organisationer gennem de seneste århundreder. Bogen "Argumenter imod kvinder fra demokratiets barndom" er et resultat af dette.


Metodisk arbejder jeg som kulturhistoriker med tværfagligt perspektiv fra antropologi og litteratur. 


Som professor på Rigsarkivet rådgav jeg politikere og publikum om bevaring af private arkiver som en væsentlig del af samfundets kulturarv og forsker i den historiske biografi som humanistisk genre.


Ved siden af mit professorat var jeg videnskabelig bedømmer på danske og nordiske universiteter og forskningsinstitutioner, som rådgiver og som foredragsholder. Fra 2017 holdt jeg op som aktiv i bestyrelser, men kom fra 2021 ind som medlem af bestyrelsen for A.P.  Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal


Curriculum vitae


Uddannelse

1979: Cand. mag. i historie og etnografi fra århus Universitet


Nuværende status

Professor emerita, dr.phil., selvstændig forfatter


Tidligere ansættelser

2012-2018: Professor, Rigsarkivet.

2006-2012: Professor, adj., Komparative Kulturstudier, Københavns Universitet

2000-2005: Direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter.

1998-2000: Forskningschef ved Nationalmuseet.

1991-1998: Afdelingsleder og overarkivar ved Håndskriftafdelingen, Det Kgl. Bibliotek.

1991: Historisk konsulent, Ligestillingsrådet, Statsministeriet.

1989-1991: Forskningsstipendiat, Statens Humanistiske Forskningsråd/Carlsberg-fondet.

1986-1989: Seniorstipendiat ved Danmarks Lærerhøjskole (nu: DPU)

1983-1985: Højskolelærer ved flere højskoler: Assens Høj- og Efterskole, Foreningen for Danske Folkehøjskoler, Den Nordiske Kvindehøjskole i Visby, Krabbesholm Højskole, Kolding Højskole, Krogerup Højskole, Unge Hjems Højskole, Brandstrup Højskole, Uldum Højskole, Vallekilde Højskole.

1980-1982: Kandidatstipendiat ved Historisk Institut, århus Universitet.

1978-1980: Undervisningsassistent ved Ålborg Universitetscenter.

1977-1979: Bevilling fra århus Universitets Forskningsfond til grundforskning i danske arbejderkvinders historie.

1977-1979: Medredaktør af Den Jyske Historiker, Forlaget Modtryk, Århus.

 

Akademiske råd og udvalg

2012-2016: Medlem af bestyrelsen for Danmarks Grundforsknings fond

2011-2017: Medlem Præsidiet for Reformationsjubilæet i 2017, beskikket af Kirkeministeren.

2010-2016: Medlem af rådgivningspanel til digitalisering af Kraks Blå Bog, udgivet by Gads Forlag

2010-2016: Member of Advisory Board, WASMI, Women and Social Movements International, State University of New York, USA

2010-2013: Medlem af den videnskabelige komité bag forskningsprojekt Køn, Kald & Kompetence, v. ph.d. Susanne Malchau Dietz, Diakonissestiftelsen, København

2010-2011: Medlem af bestyrelsen for tænketanken KRAKA, København

2009-2017: Medlem af den videnskabelige referencegruppe bag forskningsprojektet Danmarks skolehistorie, bevilget af Carlsbergfondet

2003: Grundlægger af The European Consortium of Humanities Centres and Institutes (ECHCI) sm.m. fem kolleger fra England, Holland, Italien, østrig og Frankrig

2000-2004: Næstformand for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG); beskikket af Videnskabsministeriet

2000-2004: Næstformand for bestyrelsen for Dansk Polarcenter; beskikket af Videnskabsministeriet

1999-2000: Medlem af kontaktudvalget mellem statens humanistiske forskningsråd og abm-institutionerne

1998 -: Udenlandsk medlem af Kungl. Samfundet för utgivande av Handskrifter röranda Skandinaviens Historia, Sverige

1995-1996: Formand for Informationsprojektet på Det Kgl. Bibliotek

1994-1998: Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg

1994-1995: Medlem af den videnskabelige referencegruppe bag Roskilde Universitets Centers historie

1993-2002: Næstformand for redaktionskomiteen bag Dansk Kvindebiografisk Leksikon

1993-1995: Formand for udvalg vedr. etablering af Special- og Forskningscentre ved Det kgl. Bibliotek

1992-1998: Medlem af Statens Privatarkivudvalg 

1992-1996: Sekretær for Kommissionen for Registrering af Litterære Kilder, Det Kgl. Bibliotek

1990-1993: Medlem af Idrættens Forskningsråd


Offentlige og private bestyrelser og råd

2021-: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

2011-2017: Medlem af Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017

2008-2011: Medlem af Det Nationale Fødevareforum, Videnskabsministeriet

1997-1998: Medlem af arbejdsgruppe om forskeruddannelse, Kultur- og Forskningsministeriet

1996-2001: Medlem af bestyrelsen for Det danske Institut i Damaskus, Kulturministeriet

1995-1996: Medlem af den nationale strategigruppe for humaniora i Danmark (NASHU), Forskningsministeriet

1994-1995: Medlem af OECD´ udvalg om forskningsrådgivning, Forskningsministeriet

1994-1995: Medlem af den videnskabelige referencegruppe bag Nordisk Kulturinstitut, Kulturministeriet

1991-1992: Historisk konsulent for Ligestillingsrådet under Statsministeriet

Bestyrelser m.v.:

2011-2017 Formand for bestyrelsen Charlottenlund Søbad

2008-2012: Næstformand for bestyrelsen for Aalborg Universitet

2005-2012: Medlem af bestyrelsen for Aalborg Universitet

2002-2017: Medlem af VL-gruppe 2

2000-2001: Medlem af bestyrelsen for Dansk Skolemuseum

1999-2010: Medlem af bestyrelsen for N. Zahles Skole

1998-2004: Medlem af repræsentantskabet for Dansk-Jødisk Museum

1999-2004: Medlem af repræsentantskabet for Fremtidsrådet

1996-: Medlem af bestyrelsen for N. Zahles Skoles Legat

1996-2001: Medlem af bestyrelsen for Det Danske Institut i Damaskus

1995-1996: Medlem af bestyrelsen for KVINFO

1995-2004: Medlem af bestyrelsen for Weilbachs Kunstnerleksikon

1990-2011: Medlem af bestyrelsen for Foreningen San Cataldos Venner


Udmærkelser og æresbevisninger

2020: Modtager af Rosenkjærprisen

2020: Modtager af Holberg Medaljen

2017: Modtager af Statens Kunstfonds Arbejdslegat

2014: Modtager af Årets Faglitterære Pris

2008: Modtager af KRAKA-prisen

2004: Modtager af Einar Hansens Forskningsfonds Pris

2002: Optaget i Det Lærde Selskab, århus Universitet

1993: Modtager af Weekendavisens Litteraturpris


Bedømmelsesarbejde

2018: Disputatsbedømmelsesudvalg ved Oslo Universitet

2018: Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet

2017: Videnskabelig bedømmer af ansøgere til direktør, Niels Bohr Arkivet

2012-16: Bestyrelsesbedømmer af mere end 200 ansøgere til Centres of Excellence, Danmarks Grundforskningsfond

2013: bedømmelsesudvalg, dr.philos.-grad i historisk biografi af Nansen, Tromsø Universitet

2012: Bedømmelsesudvalg, forsker ved HL-Sentret, Oslo Universitet

2010: Bedømmelsesudvalg ved doktorgrad på Oslo Universitet

2009: Formand for bedømmelse af professorat i kønsstudier, Københavns Universitet

2008-2009: Bedømmelsesudvalg til seniorforskerstilling ved Frederiksborg Museet, Hillerød

2008: Bedømmer til ansøgninger til Riksbankens Jubilæumsfond, Stockholm, Sverige

2008: Bedømmelsesudvalg til professorat i uddannelseshistorie, Oslo Universitet, Norge

2006: Bedømmelsesudvalg til forsker/seniorforskerstilling, Rigsarkivet

2005: Ph.d.-bedømmelsesudvalg, Københavns Universitet

2004-2005: Bedømmelsesudvalg til professorat i uddannelseshistorie, Danmarks Pædagogiske Universitet

2003-2004: Bedømmelsesudvalg for to historielektorater ved Lunds Universitet, Sverige

2003: Bedømmelsesudvalg til adjunktur i historie, Syddansk Universitet, Danmark

2002: Bedømmer af kønsstudie-programmer, det humanistiske forskningsråd, Oslo

2001: Opponent ved dr.philos-afhandling om biografiens retorik Oslo Universitet; Norge

2000-2004: Bedømmer på 200 – 250 årlige ansøgninger til Danmarks Humanistiske Forskningscenter

1999: Opponent ved ph.d.-afhandling om historiebevidsthed Danmarks Lærerhøjskole

1998: Første-opponent ved disputats om Nina og Edvard Grieg (Bergens Universitet

1992-1998: Medlem af diverse bedømmelsesudvalg for ph.d.-studerende ved Københavns, århus og Roskilde Universiteter

1992- Beskikket som censor i historie ved danske universiteter


Forskningsområder 1978 – 2017

• Magtens argumenter mod kvinder i det 19. og 20. århundrede

. Historiske biografier, metode, køn, fortællemåder og arketyper 

• Kvinde- og kønshistorie, 19. og 20. århundrede

• Skandinavisk uddannelseshistorie i det 19. og 20. århundredeSeneste publikationer

• “Beundring frem for undren - er det videnskab?”, om de nyeste landvindinger i den biografiske genre og om en afhandling, der ikke kender dem, i TEMP nr. 19, 2019, s. 213 - 224

”De manges veje til politisk magt og repræsentation. Om en kun delvist udforsket historie”, i: Kildekunst (red. Bak m.fl.), 2017.Kulturarvsbevaring i Danmark: Privatarkiver, s. 162-170 i Kulturarven og dens retlige beskyttelse (red. Ditlev Tamm), DJØF’s Forlag 2016

Understanding Biographies. University of Southern Denmark Press, 2016

Biography, Gender and History: Nordic Perspectives (eds. Halldorsdottir, Kiinnunen, Leskelä-Kärki & Possing). University of Turku Press, 2016. 

• Frk. Isabella Brockenhuus-Løwenhielm: Social Pioner og gøgeunge i egen rede, i (red. Bisgaard et al: Den Danske Adel fra Junigrundloven til i Dag, Gad 2015

• Ind i Biografien, Gyldendal 2015

• The Historical Biography, in The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Elsevier 2015

• At fortælle om mænd og kvinder som individer. Refleksioner over den biografiske vending i historien, i (red. Carlsson Wetterberg, Lidström & Wistrand): Berättende, liv, mening, Örebro 2014

• Elämä pelissä. Biografin historia ja vastuu, in (red. Hakisalo, Jalagin, Junila & Kurvinen): Historiallinen elämä, Oulu, Finland 2014

• In Search of the Keys for a Biographical Analysis, in (red. Burdiel & Forster): The Uses of Biography in Europe, Oxford University Press (in press)

• In Search of the Keys to a Biographical Analysis of Bodil Koch (1903-72), in (red. Manns & Sundewall): Methods, Interventions and Reflections: Report from the X Nordic Women’s and Gender History Conference, Stockholm 2014

• Representing Gendered Individualities, in (red. Manns & Sundewall): Methods, Interventions and Reflections, Stockholm 2014

• Telling Lives: In Search of the Keys, in (red. Bandak & Kuzmanovic): Qualitative Analysis in the Making, Routledge 2014

• The Biographer’s Power and Private Archives, in (red. Bieri): Crisis, Credibility and Corporate History, Liverpool University 2014

• The Historical Biography, in International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, Elsevier 2013

• Den Farlige Biografi. Om Lis Jacobsens arkiv og den historiske biografis udfordringer, Fund & Forskning 2012

• Biography – an Unloved, but Much Pursued Courtesan, in Biographies of the Financial World (eds. A Pehrlinge & H Sjögren), Stockholm 2012

• En bevægelse med en historie kan ikke væltes, i Den nødvendige historie, FV, Kbh. 2010

• Om kunsten at skrive biografi om Ibsen, s. 15-38, i: Astrid Sæther, Ståle Dingstad, Atle Kittang & Anne Marie Rekdal (red.): Den biografiske Ibsen, Acta Ibseniana VI 2010, Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo 2010

• Clara Zetkin (1857-1933) – et portræt, s. 29-47, i Anne Brædder, Anette Eklund Hansen & Knud Knudsen (red.): Arbejderkvinder i 100 år, Arbejderhistorie * Tidsskrift for Historie, Kultur og Politik, København 2010. English summary

• Om kunsten at skrive biografi, i Rubicon, s. 76-93, Syddansk Universitet 2009

• Portraiture and Re-portraiture: Biography as a technique in the Making of History, i Living Political Biography. Narrating Ideas of Europe, Aarhus Universitets Forlag/Oxford University Press 2011

• Om kunsten at skrive biografi, i Rubicon, s. 76-93, Syddansk Universitet 2009

• Fremtidens biografier, i Bokvennen. Norsk litterært tidskrift, september 2008.

• At vække sjælen og udvikle åndens kraft. Om hvorfor kvinder var overflødige, (17 s.) i Joakim Garff (red.): At Komme Til Sig Selv. Om danske dannelsestænkere, Forlaget Gad, 2008

• Uden omsvøb. Et portræt af Bodil Koch 1903-1972, Ill., Gyldendal 2007

• Portrættering og omportrættering. Om biografi som dekonstruende metode, s. 239-252, i Jette Kofod og Dorthe Staunæs (red.): Magtballader. 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, Khb. 2007

• Et kritisk blik på biografien. Genren med de mange liv, i Med livet som insats. Biografien som humanistisk genre, Henrik Rosengren & Johan Östling (red.), Sekel Bokförlag Lund

• Bodil Koch: Manegeklovn eller regeringens eneste mandfolk? i Bøge Pedersen & Larsen (red.): Det bedste selskab. Festskrift til Jens Engberg, SFAH, Aarhus 2006

• Genren med de mange liv, i: Et Kritisk Blik, Festskrift til Morten Thing, Tiderne Skifter, oktober 2005

• The Historical Biography: Genre, History and Methodology, pp. 17-25 in: Writing Lives in Sport. Biographies, Life-histories and Methods (ed. John Bale, Mette K. Christensen, Gertrud Phister, Acta Jutlandica LXXVIII: 3, Humanities Series 77, Aarhus University Press 2004

• Biografen der brød med traditionen? ss. 15-22 i: Jens Chr. Manniche 1942-2003. Biograf, historiegraf, kolonihistoriker, Den jyske Historiker, Julenummer 2003, Aarhus, DEN JYSKE HISTORIKER, Historisk Institut, Aarhus Universitet

• Humaniora i Samtale, i: Finn Horn og Henrik Kaare Nielsen (red.): Universitetet til Tiden? Debatbog. Forlaget Klim, Aarhus 2003

• Awakening the Promise of the Soul, Gyldendal, Copenhagen 2002

• In Conversation with the Humanities, Copenhagen 2002, http://www.humanities.dk/english/staff/birgitte_possing.html

• Den biografiske udfordring: Mytologisering eller harmonisering [The Biographical Challenge: Mythologisation or Harmonisation] in: K. Hastrup (ed.): Værdier og Videnskab [Scholarly Values], Videnskabernes Selskab (The Royal Danish Academy of Sciences and Letters), Copenhagen 2002

• At Vække Sjælen, Gyldendal, Copenhagen 2001

• The Historical Biography, in: The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Oxford 2001

• Viljens Styrke. Natalie Zahle - en biografi om køn, dannelse og magtfuldkommenhed, Gyldendal 1992 og 1997